ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ >> จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ปี 2559
อำเภอ: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต รายอำเภอ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ุ ปี 2559
  ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559
  อำเภอ
  สถานที่เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  อัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  Symptoms
  Injuries
  Cancer
  Cardiovasucular
  เมืองกาฬสินธุ์ รพ.รัฐ 291 40 13.75 26 10 1 3
  รพ.เอกชน 1 1 100.00 1 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 692 245 35.40 224 13 7 1
  รวม 984 286 29.07 251 23 8 4
  นามน รพ.รัฐ 60 11 18.33 6 5 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 173 61 35.26 53 2 3 3
  รวม 233 72 30.90 59 7 3 3
  กมลาไสย รพ.รัฐ 127 19 14.96 16 2 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 445 184 41.35 174 3 5 2
  รวม 572 203 35.49 190 5 5 3
  ร่องคำ รพ.รัฐ 18 2 11.11 0 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 97 17 17.53 16 1 0 0
  รวม 115 19 16.52 16 3 0 0
  กุฉินารายณ์ รพ.รัฐ 163 14 8.59 12 1 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 562 163 29.00 149 6 7 1
  รวม 725 177 24.41 161 7 7 2
  เขาวง รพ.รัฐ 63 6 9.52 5 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 215 59 27.44 51 0 8 0
  รวม 278 65 23.38 56 1 8 0
  ยางตลาด รพ.รัฐ 218 27 12.39 23 2 0 2
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 748 295 39.44 278 3 11 3
  รวม 966 322 33.33 301 5 11 5
  ห้วยเม็ก รพ.รัฐ 62 7 11.29 5 1 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 261 94 36.02 89 0 4 1
  รวม 323 101 31.27 94 1 4 2
  สหัสขันธ์ รพ.รัฐ 85 12 14.12 12 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 203 55 27.09 50 1 2 2
  รวม 288 67 23.26 62 1 2 2
  คำม่วง รพ.รัฐ 68 4 5.88 2 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 213 93 43.66 88 2 1 2
  รวม 281 97 34.52 90 4 1 2
  ท่าคันโท รพ.รัฐ 55 9 16.36 6 2 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 158 65 41.14 59 0 6 0
  รวม 213 74 34.74 65 2 6 1
  หนองกุงศรี รพ.รัฐ 96 12 12.50 11 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 302 99 32.78 90 1 7 1
  รวม 398 111 27.89 101 2 7 1
  สมเด็จ รพ.รัฐ 108 11 10.19 8 2 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 343 107 31.20 102 3 2 0
  รวม 451 118 26.16 110 5 2 1
  ห้วยผึ้ง รพ.รัฐ 67 9 13.43 7 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 162 54 33.33 51 2 1 0
  รวม 229 63 27.51 58 4 1 0
  สามชัย รพ.รัฐ 42 7 16.67 6 0 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 117 49 41.88 48 1 0 0
  รวม 159 56 35.22 54 1 0 1
  นาคู รพ.รัฐ 53 9 16.98 7 1 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 210 110 52.38 108 0 2 0
  รวม 263 119 45.25 115 1 2 1
  ดอนจาน รพ.รัฐ 42 7 16.67 5 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 120 47 39.17 45 1 0 1
  รวม 162 54 33.33 50 3 0 1
  ฆ้องชัย รพ.รัฐ 45 5 11.11 5 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 145 69 47.59 68 0 1 0
  รวม 190 74 38.95 73 0 1 0
  รวม 6,830 2,078 30.42 1,906 75 68 29
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563